O spoločnosti

Vítame Vás na stránke spoločnosti Bucko Broker, s.r.o. kde nájdete informácie o našej spoločnosti a nami ponúkaných službách.

Pôsobíme ako finančný sprostredkovateľ v oblasti poistenia a zaistenia, ktoré poskytujeme ako samostatný finančný agent podľa §7 zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Povolenie na vykonávanie činnosti udelila Národná banka Slovenska podľa právoplatného rozhodnutia. Číslo rozhodnutia: ODT-12714/2011 s prideleným registračným číslom: 151893. Samostatný finančný agent je zapísaný v registri Národnej banky Slovenska, pod registrom finančných agentov a finančných poradcov. Vyhladať je možné na stránke:  https://regfap.nbs.sk/search.php

 

 

Viac informácií ›