Hlásenia škôd

Nemeňte stav poškodenej a poistenej veci v prípade škodovej udalosti, pokiaľ to nie je nevyhnutné na zabránenie jej rozširovania a vzniku ďalších škôd.

Zabezpečte zdokumentovanie rozsahu škody čo najefektívnejšie prostriedkami ako napríklad fotodokumentáciou, videodokumentáciou, zápisom s políciou, hasičmi, prípadne s inými úradnými orgánmi, alebo využite aj iné postupy poskytujúce dôkazy o poistnej udalosti.

Najskôr ako to bude možné kontaktujte prosím našu spoločnosť a my Vám poskytneme ďalšie informácie a rady ako postupovať ďalej v konkrétnej situácii a so všetkým Vám pomôžeme.

Škodu by mala nahlasovať osoba, ktorá pozná detaily poistnej udalosti.  Je potrebné nahlásiť nasledujúce základné informácie:


  • Názov firmy resp. meno poisteného
  • Názov firmy resp. meno poškodeného
  • Číslo poistnej zmluvy resp. evidenčné číslo vozidla
  • Dátum vzniku škodovej udalosti
  • Miesto vzniku škodovej udalosti
  • Funkčné kontaktné spojenie
  • Príčina a popis vzniku škody
  • Rozsah poškodenia