Kontakt

Bucko Broker, s.r.o.

Jána Smreka 7
841 08 Bratislava

Výpis z Obchodného registra


Kontaktná osoba:

Jaroslav Bučko
bucko@buckobroker.sk


Reklamačný formulár:

Za reklamáciu a sťažnosť sa považuje písomné podanie klienta alebo potenciálneho klienta, v ktorom klient alebo potenciálny klient vyjadruje svoj nesúhlas so spôsobom vykonávania a výsledkom konkrétnej služby poskytovanej našou spoločnosťou. Reklamáciu, alebo sťažnosť može klient, alebo potencionálny klient podať vyplnením záznamu o sťažnosti, ktorý je uvedený nižšie. V zázname sú uvedené možnosti podania sťažnosti.

Záznam o sťažnosti klienta a potenciálneho klienta

Kontaktný formulár:

Tento kontaktný formulár môžete použiť na bežný email. Vaše dotazy a požiadavky môžete zaslať prostredníctvom dolu uvedeného on-line formulára. Odpovieme vám hneď ako to bude možné.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa