Služby

Druhy poskytovaného poistenia:

MAJETKOVÉ POISTENIE:
 • Poistenie komplexných živelných rizík
 • Poistenie krádeže, lúpeže a vandalizmu
 • Poistenie živelného prerušenia prevádzky
POISTENIE TECHNICKÝCH RIZÍK:
 • Poistenie lomu stroja
 • Poistenie lomu elektroniky
 • Poistenie prerušenia prevádzky následkom lomu stroja
 • Stavebné a montážne poistenie
POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU:
 • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za vadný výrobok
 • Poistenie profesnej zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti štatutárnych orgánov spoločnosti
 • Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi
 • Poistenie zodpovednosti za škodu zasielateľa
POISTENIE PREPRAVY:
 • Poistenie zodpovednosti cestného a medzinárodného cestného dopravcu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu zasielateľa
 • Poistenie zásielok
POISTENIE VOZIDIEL, PLAVIDIEL A LIETADIEL:
 • Povinné zmluvné poistenie
 • Havarijné poistenie
 • Poistenie lodí a lietadiel
POĽNOPOISTENIE
CESTOVNÉ POISTENIE
ŽIVOTNÉ POISTENIE

Ďalšie poskytované služby:

 • Audit súčasného poistenia, analýza rizika a príprava optimálneho poistného programu
 • Správa poistenia po uzatvorení poistnej zmluvy
 • Aktualizácia poistných súm v súlade s vývojom inflácie a aktuálnych cien poisťovaného majetku
 • Spolupráca, podpora a asistencia pri likvidácii poistných udalostí
 • Poskytovanie aktuálnych informácií o poistnom trhu
 • Konzultačné služby v oblasti poistenia